Stenutveckling Nordiska AB

 

Din spindel i nätet för ett lyckat naturstensprojekt


Jag ställer min 50-åriga branscherfarenhet till förfogande.
Av Sveriges Stenindustriförbund rekommenderad besiktningsman för naturstensarbeten.  • Hjälp vid projektering av stenarbeten
  • Kravspecifikationer för stenleveranser
  • Ordinarie besiktningar i byggprocessen
  • Skadebesiktningar
  • Skadeutredningar 

Stenutveckling Nordiska AB, Röruddsvägen 20, 134 65 INGARÖ
christer.kjellen@stenutveckling.se, 070-7432890